Prerada metala


Metaloprerađivačka industrija u BiH je prilično velika i uključuje preradu teških i obojenih metala, najviše željeza, čelika, aluminija, olova, cinka i bakra.

Prerada metala u BiH nudi snažnu bazu ljudskih i drugih resursa, te dugu tradiciju koja omogućava održivi razvoj različitih preduzeća, a posebno onih orijentiranih na izvoz.

Ovaj sektor ima stalnu i visoku stopu rasta od preko 10% tokom proteklih godina, te je najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini (oko 34% ukupnog izvoza).

Ostale industrijeEnergetski sektor

Drvna industrija

Automobilska industrija

Poljoprivredna i prehrambena industrija

Sektor turizma

IT sektor